Brīvās programmas

Atvērtā pirmkoda programmatūra un materiāliNozīmīgākās brīvās programmatūras versijas:

 • Ubuntu Linux 20.04 LTS operētājsistēma – mājas lapa, lejupielāde.

 • veciem datoriem: Xubuntu 20.04 – mājas lapa, lejupielāde, vai Lubuntu 19.04 – mājas lapa, lejupielāde.

 • Citas nozīmīgākās APP Windows videi – https://atveries.lv/.

  Tipogrāfiski iespiestas mācību grāmatas, mācību līdzekļi:

 • Kārlis Veiss. Darbs ar atklātā pirmkoda programmatūru OpenOffice.org. Rīga, Zvaigzne ABC, 2009. ISBN 978-9934-0-0397-4.

 • Kārlis Veiss. Informātika vidusskolai 2. Rīga, Zvaigzne ABC, 2009. ISBN 978-9934-0-0778-1.

  Tālāk doti interneta resursi, lejuplādējami materiāli, kurus var izmantot mācību stundās un gatavojoties tām, ieteikt mājas lasīšanai, dot skolēniem CD disku veidā vai pat nepieciešamības gadījumā izdrukāt, kaut gan ergonomiski pareizi iekārtotā darba vietā lasīšana pie mūsdienīga LCD (šķidro kristālu) monitora acis nebojā tāpat kā grāmatu lasīšana.


  Mācību materiāli par Linux u.c. APP:

 • Ubuntu dokumentācija atrodama šeit.

 • GIMP dokumentācija atrodama šeit.

 • Programmēšanas valodas Python 3.8.4 dokumentācija atrodama šeit,

 • Ļoti noderīgas un interesantas video sērijas Python programmēšanas valodā iesācējiem, atrodama šeit.

 • LibreOffice visāda noderīga dokumentācija atrodama šeit.


  E-mācības un datortīkla pārvaldība:

 • E-mācību vide/platforma jeb mācīšanās vadības sistēma Moodle – https://moodle.org, darbina uz Ubuntu Linux ar Apache, PHP, MySQL (LAMP) vai līdzvērtīga servera.

 • E-mācību platforma Dokeos – https://www.dokeos.com/.

 • Blogu un emuāru sistēmas, noderīgas ātrai skolas mājas lapas izveidei uz LAMP vai līdzvērtīga servera – https://wordpress.org, https://www.joomla.org, https://drupal.org/, https://www.drupal.lv/.

 • Skolvadības programmatūra (skolēni, skolotāji, priekšmeti, žurnāls, apmeklējums, kalendārs u.c., iespējama gan servera, gan darbstacijas instalācija) – https://www.schooltool.org.

 • Datorklases pārvaldības didaktiska programmatūra iTALC (gan Linux, gan MS Windows datoriem) – https://italc.sourceforge.net/, Ubuntu to instalē no repozitorija.

 • Ubuntu Linux darbstaciju un serveru instalēšana (dokumentācija, pamācibas angļu v.) – https://help.ubuntu.com, https://help.ubuntu.com/9.04/installation-guide/i386/index.html, https://help.ubuntu.com/9.04/serverguide/C/index.html, 2004.- 2009.

 • Xubuntu darbstacijas instalēšana uz vecākiem datoriem (latv. v.) – https://linux.edu.lv/index.php?name=Downloads&get=66, 2006.

 • TRK CD datoru "klonēšanai", tajā skaitā tīklā, datoru apkopei – https://trinityhome.org/Home/index.php?wpid=1&front_id=12, cita alternatīva "klonēsanai" – https://clonezilla.org/.


  Šobrīd aktuālie ES dokumenti, ieteikumi par APP/ FLOSS:

 • EK rekomendācijas APP iepirkumiem – OSOR Guidelines Public procurement and Open Source Software : https://www.osor.eu/idabc-studies/OSS-procurement-guideline-public-draft-v1%201.pdf (un slaidos https://www.osor.eu/idabc-studies/ghosh-osorguideline-malaga2.pdf), 2008.

 • ECIS (European Committee for Interoperable Systems) Francijas pētījums par Microsoft nelabvēlīgo ietekmi uz ES: https://www.ecis.eu/documents/Finalversion_Consumerchoicepaper.pdf, 2009.

 • OSOR.eu - Open Source Observatory and Repository (ES un EK par APP, ES valstu APP ziņas, APP ieviešanas notikumu saraksts) – https://www.osor.eu/news

 • Europe’s Information Society Thematic portal – https://ec.europa.eu/information_society/

 • Open Community Response to the EU Ministerial Declaration (par bezmaksas APP jeb FLOSS - Free/Libre/Open Source Software) – https://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/docs/lisbon_2007/open_community_response.pdf, 2007.


  Zinātniski pētījumi par APP, kas pieejami internetā:

 • “Why Open Source Software / Free Software (OSS/FS, FLOSS, or FOSS)? Look at the Numbers!”, David A. Wheeler, 2007, pētījuma publikācija – https://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html.

 • Economic impact of open source software on innovation and the competitiveness of the Information and Communication Technologies (ICT) sector in the EU, UNU-MERIT Final report – https://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/doc/2006-11-20-flossimpact.pdf 2006.

 • Goldman R., Gabriel R. P. Innovation Happens Elsewhere. Open source as Business Strategy. San Francisko, Morgan Kaufmann Publishers, 2005; grāmatas interneta versija – https://www.dreamsongs.com/IHE/, 2005.

 • Al Gillen. The Opportunity for Linux in a New Economy – https://www.linuxfoundation.org/sites/main/files/publications/Linux_in_New_Economy.pdf. IDC, 2009.

 • Linux Kernel Development – https://www.linuxfoundation.org/publications/linuxkerneldevelopment.php, 2008.

 • Europe tops global open source survey – https://www.desktoplinux.com/news/NS6638012819.html, 2009.

 • Binstock A. What’s Next in Software? Žurnāls: InfoWorld.com – https://www.infoworld.com/pdf/special_report/2005/49SRrrDevelop.pdf, 2005.

 • Open Source Development Labs Desktop Linux Working Group pētījums – https://www.desktoplinux.com/news/NS5481370522.html, 2005.

 • Storms A. Don’t Trust Your Vendor’s Software Distribution Methodology. Žurnāls: Information Systens Security, janv/febr.2006. – https://findarticles.com/p/articles/mi_hb5868/is_200601/ai_n23808494/

 • Imants Gorbāns. Promocijas darbs “Izšķirošās IKT izvēles nākamās digitālās dekādes robežšķirtnē Latvijas skolu izglītības politikas veidošanas sistēmā” – https://luis.lanet.lv/pls/pub/wct.doktd?l=1 un https://www.docendodiscimus.lv/sakums1.php?nr=5, 2008.


  Internetā, presē par pieredzi, viedokļiem:


  Autors: Dr. sc. administr. Imants Gorbāns
  Līdzautori: Mg. sc. comp. Leo Trukšāns

  Raksts atjaunināts 12.12.2009.